МОНЕТЫ ИСПАНИИ

1896-1927 1931-1945 1948-1975 С 1975

В ИСПАНИИ с 1886 по 2001 г правили короли:

АЛЬФОНС XIII ( 1886 - 1931 )

Раздел 1 - монеты с 1896 по 1902 г.
Раздел 2 - монеты с 1903 по 1910 г.
Раздел 3 - монеты с 1910 по 1927 г.

РЕСПУБЛИКА ( 1931 - 1945 )

Раздел 4 - монеты с 1934 по 1938 г.
Раздел 5 - монеты с 1937 по 1945 г.

МОНАРХИЯ ( 1947 - 1975 )

Раздел 6 - монеты с 1947 по 1957 г.
Раздел 7 - монеты с 1957 по 1975 г.

ХУАН КАРЛОС I ( с 1975 )

Раздел 8 - монеты с 1975 по 1980 г.
Раздел 9 - монеты с 1980 по 1985 г.
Раздел 10 - монеты с 1985 по 2001 г.
Хостинг от uCoz